System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich

Regulamin konkursu pracy jamników wszechstronnych

 KONKURS PRACY JAMNIKÓW WSZECHSTRONNYCH

§ 1

W konkursach pracy jamników wszechstronnych mogą brać udział jamniki standardowe i miniaturowe, które posiadają co najmniej dyplom zdobyty w konkursie norowców lub dzikarzy.

§ 2

Psy startują w kolejności wylosowanych numerów, według zasad i punktacji regulaminów konkursów norowców i dzikarzy – dział I i II

§ 3

Dział III – posłuszeństwo przeprowadza się przed pracą w norze i zagrodzie dziczej. Konkurencje te należy przeprowadzić w znacznej odległości od tych obiektów.

§ 4

W przypadku gdy pies nie uzyska dyplomu jamnika wszechstronnego, a spełni warunki wymagane do otrzymania dyplomu norowca lub dzikarza to może otrzymać dyplom norowca lub dzikarza jednak bez określenia lokaty.

OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY PRACY

Reakcja na rozkazy

Polega na sprawdzeniu reagowania psa na znaki i komendy wydawane przez przewodnika gwizdkiem, trąbką, ustnie lub znakiem ręki. Psy, które nie dają się wziąć na smycz lub uciekają od przewodnika, otrzymują ocenę „0”. W przypadku pogonienia za zwierzem pies powinien powrócić do przewodnika w czasie 10 minut.

Chodzenie na smyczy przy nodze

Pies powinien iść na luźnej smyczy, tuż przy nodze lub za nogą przewodnika, który omija drzewa z prawej i lewej strony pnia. Na polecenie sędziego powinien wykonać dwa ostre skręty w prawo i lewo, dwukrotnie zatrzymać się, zmienić tempo marszu oraz kierunek . Pies powinien wykonać powyższe manewry wraz z przewodnikiem.

Zachowanie się na stanowisku i reakcję na strzał ocenia się grupowo.

Przewodników z psami ustawia się na dukcie leśnym lub zewnętrznej ścianie lasu w odległości od siebie ok. 50 m. Pies pozostaje przy przewodniku w pozycji „waruj” lub „siad”, luzem lub na otoku. W odległości około 50 m od linii przewodników z psami przechodzi w miocie głośna naganka. Myśliwi prowadzący nagankę oddają w miocie kilkanaście strzałów w powietrze. Podczas tej konkurencji sędziowie oceniają zachowanie się psów na stanowiskach i reakcję na strzał. Pies powinien pozostawać na stanowisku i zachować spokój. Szarpanie się psa, szczekanie i rozkazy wydawane przez przewodnika obniżają ocenę. Psy odłożone na otoku nie mogą otrzymać oceny wyższej niż „3”. Psy, które uciekną ze stanowiska lub ustawicznie szarpią smycz, lub intensywnie szczekają, otrzymują ocenę „0”. Pozostałe konkurencje posłuszeństwa ocenia się tak jak podczas konkursu norowców