System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Regulamin zagrody dziczej w Oćwiece

Regulamin funkcjonowania zagrody dziczej w Oćwiece położonej na terenie Gospodarstwa Rolnego p. Andrzeja Maciejewskiego.

 1. Z ramienia ZO PZŁ nadzór nad funkcjonowaniem zagrody sprawuje Zarząd Koła Łowieckiego nr 119 "SZARAK" Żnin z siedzibą w Biskupinie.
 2. Zagroda służy do szkolenia psów dzikarzy.
 3. Na obiekcie szkoleniowym i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 4. Zamiar szkolenia psa musi zostać zgłoszony osobom odpowiedzialnym za szkolenie i koordynację tego szkolenia w zagrodzie. Zgłoszenia przyjmują kol. Andrzej Maciejewski tel. 600 753 223, kol. Leszek Siejkowski tel. 604 995 610.
 5. Każdy szkolony pies przed rozpoczęciem szkolenia wpisany jest do ewidencji pobytu na zagrodzie (nazwisko przewodnika, rasa psa, kategoria opłat).
 6. Z zagrody mogą korzystać przewodnicy psów zrzeszonych w PZŁ, ZKwP oraz niezrzeszeni.
 7. Pobyt w zagrodzie z jednym psem, tzn. szkolenie w czasie 15-20 minut jest odpłatny wg następujących kategorii:
  1. Członkowie PZŁ z okręgu bydgoskiego: 5 zł
  2. Członkowie PZŁ i ZKwP: 10 zł
  3. Niezrzeszeni i psy o nieudokumentowanym pochodzeniu: 15 zł
 8. Za uiszczoną opłatę Koło Łowieckie nr 119 "Szarak" wydaje pokwitowanie.
 9. Zarząd koła może stosować zwolnienia z opłat w części lub całości.
 10. Za szkody wynikłe w trakcie szkolenia w całości odpowiada właściciel/przewodnik psa. Dotyczy to również urazów przewodnika i psa w kontakcie z dzikiem.
 11. Psy do pracy w zagrodzie podprowadzane są na uwięzi i przebywają w sektorze do tego wyznaczonym, nie powinny być szczute, nie powinny szczekać przy zagrodzie.
 12. Toaleta wc winna być wykorzystywana dla celów higienicznych i poboru wody.
 13. Wszelkie odpady i nieczystości winny być składowane w wyznaczonych miejscach.
 14. Przewodnik/właściciel sprząta nieczystości po swoim psie.
 15. Pies pracuje w zagrodzie (1 ha) pojedynczo; udział drugiego psa możliwy wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.
 16. Zabrania się karmienia świniodzików.
 17. Przy dłuższych szkoleniach (treningach) stosować należy przerwy wypoczynkowe.
 18. Zabrania się wspinania na ogrodzenia publiczności i innym osobom towarzyszącym w szkoleniu.
 19. Osoby (grupy osób) chcące zwiedzać lub uczestniczyć w szkoleniu powinny uzyskać akceptację właściciela/zarządcy obiektu.
 20. Fotografowanie i filmowanie wyłącznie za zgodą Właściciela/Zarządcy obiektu.


Zarząd Koła Łowieckiego nr 119 "SZARAK" Żnin z siedzibą w Biskupinie. BISKUPIN 2012 
Opublikowano: 13.06.2013, ZO PZŁ w Bydgoszczy