System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Harmonogram

Zbiórka uczestników w Wyłuszczarni nasion Klosnowo k/Chojnic

6.30 do 7,00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny

8.00 - Otwarcie konkursu, sprawy organizacyjne

8.00 - 16.00 - Ocena pracy psów

17.00 - 18. Podsumowanie

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

Opłaty

Opłaty (wpisowe): 200 zł od psa. Dla członków PZŁ opłata 170 zł, natomiast dla psów będących włanością członków PZŁ mieszkających na terenie Okręgy Bydgoskiego PZŁ opłata 100 zł.

Wpłaty należy dokonywać na Konto bankowe: 36-11602202-0000-0000-60875610 z dopiskiem "Konkurs Dzikarzy"

Ocena pracy dzikarzy w warunkach naturalnych - Chojnice

04 styczeń 2020

Polski Związek Łowiecki ZO w Bydgoszczy, wspólnie z Klubem Alpejskiego Gończego Krótkonożnego organizuje imprezę kynologiczną dla rasowych psów myśliwskich w warunkach naturalnych, podczas polowania zbiorowego w terminie 04.01.2020 roku w Kole Łowieckim nr 31 im. Dr Jana Łukowicza w Klosnowie.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego na konto ZO PZŁ w Bydgoszczy do dnia 20.12.2020 r, oraz zgłoszenie psa poprzez portal konkursypsow.pl

 • Ocena Pracy Dzikarzy w Naturalnych Warunkach

  04 styczeń 2020 07:30
  Klosnowo k/Chojnic

  Ocenie w naturalnych łowiskach,w trakcie polowania mogą być poddane psy ras myśliwskich, z grup FCI III, IV, V, VI, VII oraz płochacze niemieckie z grupy VIII

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Siejkowski Leszek
  Sędziowie:
  • Oset Tomasz
  • Sołtysiński Andrzej