System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich

Regulaminy

Próby i konkursy pracy psów myśliwskich mają na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów myśliwskich. Na konkursach uwzględnia się przy ocenia psa nie tylko jego przymioty wrodzone, ale również umiejętności nabyte podczas szkolenia. Próby organizowane są jako imprezy okręgowe lub wojewódzkie. Konkursy mogą być organizowane jako imprezy okręgowe, wojewódzkie, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe. Imprezy regionalne obejmują dwa lub więcej sąsiadujących ze sobą województw. Zezwala się na przeprowadzanie prób i konkursów przez jedno lub więcej kół łowieckich pod warunkiem uzyskania zgody właściwej okręgowej rady łowieckiej i uwzględnienia imprezy w rocznym harmonogramie imprez kynologii łowieckiej, zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.