System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Harmonogram

Program oceny:
 
8.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny
9.00– Otwarcie konkursu, sprawy organizacyjne
9.00 –15.00 Ocena pracy psów
16.00 – Zamknięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

Opłaty

Opłata za udział każdego psa w Konkursie wynosi: 100,00 zł- członkowie PZŁ, członkowie PZŁ z okręgu elblaskiego 50zł, 123,00 zł pozostali uczestnicy.
Opłatę prosimy przelać do dnia 23.04.2020r. do godz. 15.00 na konto ZO PZŁ w Elblągu:
48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium

w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy: 26.04.2020 r. Ocena Pracy Tropowców.

Krajowa Ocena Pracy Tropowców, Regionalna Ocena Pracy Posokowców, II Memoriał Jana Janiszewskiego.

26 kwiecień 2020 - 26 luty 2020
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu
oraz Komisja Kynologiczna przy Zarzadzie Okręgowym w Elblagu
 
zapraszają na
 
Krajową Ocenę Pracy Tropowców  II Memoriał Jana Janiszewskiego i Regionalną Ocenę Pracy Posokowców
 
która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) w m. Gołąbki k/Pasłęka, strzelnica koła łowieckiego Bóbr Pasłęk
 
Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow.pl/
 
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 23.04.2019 r. do godziny 15.00
 
UWAGA!
 
Oceny Pracy Tropowców i Posokowców odbywa się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich.
Każdy uczestnik Regionalnego Konkursu Pracy Tropowców przystępując do Konkursu jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.
W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do konkursu, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, ważną legitymację członkowską ZKwP lub dowód opłacenia składki członkowskiej za 2020 rok, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty za Konkurs w wysokości 100 zł- ważną legitymację członkowską PZŁ. Członkowie PZŁ z okręgu elbląskiego opłata startowa 50zł.
Nr konta bankowego: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium
 
W przypadku wycofania psa z Konkursu po 23 kwietnia 2020 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.
Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Konkursu z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.
 
Ocena odbywać się będzie na farbie bydlęcej uszlachetnionej, a na końcu ścieżki  wyłożona będzie zwierzyna płowa (daniel, jeleń).
 
 
Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem zasad bioasekuracji. Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.
Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.
 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.


 

 

 • Ocena pracy tropowców

  26 kwiecień 2020 08:00
  Gołąbki

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold
  Sędziowie:
  • Bednarczyk Paweł
  • Ciechanowski Jerzy
  • Gołaszewski Piotr
  • Paszkiewicz Waldemar
  • Pierożyński Donat
  • Tułodziecki Sylwester
 • Ocena pracy posokowców

  26 kwiecień 2020 08:00
  Gołąbki

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold
  Sędziowie:
  • Bednarczyk Paweł
  • Ciechanowski Jerzy
  • Gołaszewski Piotr
  • Paszkiewicz Waldemar
  • Pierożyński Donat
  • Tułodziecki Sylwester