System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Harmonogram

Program Oceny:

w ciągu dwóch dni poszczególne konkurencje zostaną rozplanowane i uczestnicy zostaną poinformowani o ich kolejności:

8.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny,

8.30 - Otwarcie oceny, sprawy organizacyjne,

9.00 - 15.00 Ocena pracy psów, około 13.00 ciepły posiłek,

16.00 - Zamknięcie oceny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

Opłaty

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 05.10.2020 r. do godziny 15.00

Opłata za udział każdego psa wynosi: 200,00 zł- członkowie PZŁ, 250,00 zł pozostali uczestnicy, testy 100zł od każdego psa

Opłatę prosimy przelać do dnia 05.10.2020r. do godz. 15.00 na konto ZO PZŁ Elbląg 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 Bank Millenium

w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy: 06.10.2019 r. Ocena Pracy.

 

II Regionalana Ocena Pracy Psów Myśliwskich Małych Ras dla Płochaczy Niemieckich w klasie A oraz Testy hodowlane dla psów Myśliwskich Małych Ras dla Płochaczy Niemieckich

10 październik 2020

która odbędzie się w dniu 10 październik 2020 r. (sobota), na terenie koła łowieckiego WKŁ Bażant Malbork, zbiórka strzelnica myśliwska Gronajny koło Malborka,

 

Organizator w ramach wpisowego zabezpiecza jeden ciepły posiłek dla uczestników,

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych po preferencyjnych cenach na terenie Pensjonatu Jonatan w Czerninie,

Uczestnicy-myśliwi zgodnie z regulaminem obowiązkowo uczestniczą z bronią, koledzy koleżanki przewodnicy nie polujący dostaną asystę w postaci myśliwego z bronią,


 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow.pl/

 

UWAGA! :

 1. Oceny Wyżłów i Psów Małych Ras odbywa się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich z poprawkami,

 2. Każdy uczestnik do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu,

 3. W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, ważną legitymację członkowską ZKwP lub dowód opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty za Ocenę w wysokości 200 zł- ważną legitymację członkowską PZŁ,

 4. W przypadku wycofania psa z Oceny po 05 październik 2020

  Program Oceny:

  w ciągu dwóch dni poszczególne konkurencje zostaną rozplanowane i uczestnicy zostaną poinformowani o ich kolejności:

  8.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny,

  8.30 - Otwarcie oceny, sprawy organizacyjne,

  9.00 - 15.00 Ocena pracy psów, około 13.00 ciepły posiłek,

  16.00 - Zamknięcie oceny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród   

  r. wniesione opłaty nie będą zwracane,

 5. Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

Dla uczestników organizator przewidział losowanie upominków.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.


 

 1. Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.

 2. Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.


 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

 • Konkursy pracy psów myśliwskich małych ras A
  płochacze wielostronne

  10 październik 2020 08:00
  Gronajny

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold
 • Próby pracy psów myśliwskich małych ras

  10 październik 2020 08:00
  Gronajny

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold