System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Tabela wyników

Wybierz konkurencję:

 • Ocena Pracy Dzikarzy w Naturalnych Warunkach
  • -
   HUBA Dziczy Łowca
   dyplom: punktów: 64
  • -
   CZARNA Kolonia Bażyńska
   dyplom: punktów: 63
  • -
   HEIDI El-Halem
   dyplom: punktów: 68
  • -
   ARENA Piastowy Gon FCI
   dyplom: punktów: 64
  • -
   LOKO des hauts de Charvan
   dyplom: punktów: 46
  • -
   HUSTON Dziczy Łowca
  • -
   HAWANA Kolonia Bażyńska
  • -
   DRUMLA Dziczy Amok
  • -
   DRAGON z Pogranicza Borów Iłżeckich
  • -
   MOZART des Hauts de Charvan
  • -
   KAPRYS Spod Wilczego Krza
  • -
   BEJRUT Piastowy Gon
  • -
   BONA Piastowy Gon
  • -
   MAIKA des Hauts de Charvan

Harmonogram

Program Konkursu:

 

7.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny

8.00– Otwarcie konkursu, sprawy organizacyjne

8.00 –14.00 Ocena pracy psów

16.00 – Zamknięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow

Krajowa Ocena Dzikarzy w warunkach naturalnych dla ras polskich

14 grudzień 2019

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego

 

oraz Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu

 

zapraszają na

 

Krajową Ocenę Pracy Dzikarzy w warunkach naturalnych

 

 

który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota), w Kwidzynie , teren KŁ Knieja Kwidzyn oraz Szarak Gdańsk obwody okolice Prabut

 

Program Konkursu:

 

7.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny

8.00– Otwarcie konkursu, sprawy organizacyjne

8.00 –14.00 Ocena pracy psów

16.00 – Zamknięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow.pl/

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 08.12.2019 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu 36 psów

 

Opłata za udział każdego psa w Konkursie wynosi: 200,00 zł- członkowie PZŁ, 250,00 zł pozostali uczestnicy.

Opłatę prosimy przelać do dnia 01.12.2019r. do godz. 15.00 na konto KŁ Szarak Gdańsk:

Zgłoszenie psa jest równoznaczne ze zobowiazaniem uczestnika do uiszczenia wpisowego.

72 8320 0005 0000 3922 2000 0010

w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy: 14.12.2019 r. Dzikarze.

 

UWAGA!

 

 • Oceny Pracy Dzikarzy odbywa się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich z poprawkami.

 • Każdy uczestnik Krajowej Oceny Pracy Dzikarzy przystępując do Konkursu jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

 • W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do konkursu, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, ważną legitymację członkowską ZKwP lub dowód opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty za Konkurs w wysokości 200 zł- ważną legitymację członkowską PZŁ.

 • W przypadku wycofania psa z Konkursu po 08 grudnia 2019 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

 • Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Konkursu z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

 

Organizatorzy nie przewidują stawiania psów na lokatach.

 

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

 

Dla pozostałych uczestników organizator przewidział losowanie upominków.

 

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.

 

 • Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.

 • Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

 • Ocena Pracy Dzikarzy w Naturalnych Warunkach

  14 grudzień 2019 07:00
  Kwidzyn

  Ocenie w naturalnych łowiskach,w trakcie polowania mogą być poddane psy ras myśliwskich, z grup FCI III, IV, V, VI, VII oraz płochacze niemieckie z grupy VIII

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold
  Sędziowie:
  • Oset Tomasz