System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich w PZŁ

Harmonogram

Program Oceny:

w ciągu dwóch dni poszczególne konkurencje zostaną rozplanowane i uczestnicy zostaną poinformowani o ich kolejności:

8.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny, drugi dzień wyjście w łowisko,

8.30 - Otwarcie oceny, sprawy organizacyjne, drugi dzień rozpoczęcie konkurencji,

9.00 - 15.00 Ocena pracy psów, około 13.00 ciepły posiłek,

16.00 - Zamknięcie oceny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Opłaty

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 01.10.2019 r. do godziny 15.00

Opłata za udział każdego psa wynosi: 200,00 zł- członkowie PZŁ, 250,00 zł pozostali uczestnicy.

Opłatę prosimy przelać do dnia 01.10.2019r. do godz. 15.00 na konto WKŁ Bażant w Malborku:

43 1020 1778 0000 2002 0003 6657

w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy: 04.10.2019 r. Ocena Pracy.

Regionalana Ocena Pracy Wyżłów klasy wielostronnej

05 październik 2019 - 06 październik 2019

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu

 Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu


 

zapraszają na

Regionalną Ocenę Pracy Wyżłów

w klasie Wielostronnej


 

która odbędzie się w dniu 5-6 październik 2019 r. (sobota-niedziela), na terenie koła łowieckiego WKŁ Bażant Malbork, zbiórka strzelnica myśliwska Gronajny koło Malborka,

Ocena planowana jest na dwa dni w przypadku zgłoszenia min. 20 psów, poniżej tej liczby zgłoszeń odbędzie się tylko jednego dnia,

Organizator w ramach wpisowego zabezpiecza jeden ciepły posiłek dla uczestników,

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych po preferencyjnych cenach na terenie Pensjonatu Jonatan w Czerninie,

Uczestnicy-myśliwi zgodnie z regulaminem obowiązkowo uczestniczą z bronią, koledzy koleżanki przewodnicy nie polujący dostaną asystę w postaci myśliwego z bronią,


 

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow.pl/

 

UWAGA! :

 1. Oceny Wyżłów i Psów Małych Ras odbywa się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich z poprawkami,

 2. Każdy uczestnik do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu,

 3. W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, ważną legitymację członkowską ZKwP lub dowód opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok, w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty za Ocenę w wysokości 200 zł- ważną legitymację członkowską PZŁ,

 4. W przypadku wycofania psa z Oceny po 01 październik 2019 r. wniesione opłaty nie będą zwracane,

 5. Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

Dla uczestników organizator przewidział losowanie upominków.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji.


 

 1. Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania.

 2. Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.


 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

 

 • Konkursy pracy wyżłów wielostronnych
  klasa wielostronna

  05 październik 2019 08:00
  Koniecwałd

  Komisja sędziowska

  Sędzia główny: Tęgowski Witold